Logga-svart

Åsa Englund Jacobsson & Per-Olov (PeO) Jacobsson

Vi, DansInspiratörerna, består av det äkta paret PeO & Åsa, som ivrar för att få unga att uppleva pardans!  
Vi driver också Sigridslunds Café & Handelsbod www.sigridslund.se

Vi har gått samma utbildningar:

-Väddö Folkhögskola: Danslärarutbildningen

-Danshögskolan: folkdanslinjen och historisk dans

 

Och har i stort sett samma erfarenheter: 

-Arbetat med dans i skolan sedan början på 90-talet

-Stor vana att arbeta med såväl nybörjare som avancerade dansare

-Skapat stora föreställningar med folkdanslag. T.ex. för Gästriklands  

  folkmusikfest på 90-talet

-Dansar och har dansat i olika grupper och föreställningar . T.ex.  

  Svensk Folkdansensemble på 80-90-talet

-Båda två sitter med i arrangörsgruppen för GnestaStämman. En 

  spelmansstämma med ungdomsinriktning som hålls i februari varje år!

-Åsa driver också LåtlägerSörmland med Karin Ericsson Back

-PeO har lång erfarenhet av arbete inom mental- och missbruksvården.