Logga-svart

                                              VARFÖR SKA JUST VI KOMMA TILL ER?


Vi är högskoleutbildade danspedagoger med över 20 års erfarenhet
av dansundervisning för ungdomar i den obligatoriska skolmiljön.
På vår lektion/workshop kommer eleverna att växa bl.a. genom
en stärkt självkänsla, lustfyllt möte med sina skolkamrater
och en inblick i vårt kulturarv.


Exempel: På knappt 3 h lär vi högstadieelever att dansa
bugg med ngr turer (där de lär sig att föra och att följa),
foxtrot (runt i rummet, med svängar) och vals.
 
Ungdomarna får möta och prova olika rytmer, tempon som utförs med
kroppen. Inom givna ramar får de improvisera till olika typer av musik.
De får ensamma och tillsammans med sina kompisar, med och utan kontakt
utforska musiken och kroppens rörelser.
Tillsammans med ngn skapa en rörelse i nuet, ta och ge impulser till rörelser.

 
Brukar ni ha en bal/avslutningsdans för era elever och
de lägger ner stor vikt på t.ex. kläderna. Hur är det med dansen??

Kanske ni vill ha hjälp av oss, så att eleverna inte bara ser snygga ut
utan också vågar och kan dansa på balen! Bal betyder ju fest med dans!
 
Att dansa tillsammans hör till vårt kulturarv
och är en social kompetens i livet!

Kontakta gärna oss för pris och tidsförslag!